Ansök till Supporterakademin 2014-2015

Ansök till Supporterakademin 2014-2015

I oktober startar den andra upplagan av Supporterakademin – ett program för AIK-supportrar mellan 18 och 26 år med syftet att ge dem verktyg som supportrar att engagera sig och påverka i viktiga frågor. Framstående AIK:are och gästföreläsare från näringsliv och opinionsbildning kommer berätta om sina erfarenheter och tips. Supporterskapet och AIK är ständigt under luppen, därför är det viktigt att utveckla fler drivna och kapabla supporterföreträdare.

Supporterakademin startades förra hösten för att utveckla AIK:s supporterkultur och utrusta framtidens supporterledare med verktygen för att kunna påverka i viktiga frågor och hantera komplexa problemställningar, oavsett om det är en framtida arenafråga, att organisera och engagera medlemmar eller hantera AIK- och supporterfrågor mot journalister och politiker. Cirka 20 deltagare var med i den första upplagan som avslutades i våras. Nu öppnas ansökningsperioden för nästa upplaga av akademin.

Programmet ska utveckla deltagarna i fem ämnen:

– Skrivande
– Opinionsbildning
– Makt och politik
– Organisation och ledarskap
– Kreativitet

Programmet kommer bestå av tolv kvälls- och helgdagsaktiviteter och en avslutande resa som pågår fredag till söndag, detta under perioden oktober 2014 till maj 2015.

Aktiviteterna är en blandning av föreläsningar, diskussioner och projektarbeten som kopplar ihop ovanstående ämnen med AIK-relaterade utmaningar.

Föreläsningar

Föreläsarna är en salig blandning av framstående AIK:are och utomstående experter  – allt i från högt uppsatta politiker till journalister och företagsledare. Kvalitetsnivån är genomgående hög. Bland förra upplagans föreläsare fanns ledande näringslivsledare, politiker och en rad olika nyckelpersoner inom AIK.

För ordningens skull kan vi understryka att politikdelen handlar om hur AIK och AIK:s supportrar bättre kan förstå och påverka politiken (och samhället i övrigt) i våra egna frågor. Ingen politiker kommer till Supporterakademin för att propagera för sitt partis sakfrågor utan för att berätta om hur politken fungerar och hur man kan påverka den. Ungefär en tredjedel av Supporterakademins innehåll handlar om påverkan av politiker och andra utomstående intressenter, inte minst media.

Handledning

Supporterakademin leds av fem AIK-supportrar med lång och bred bakgrund från supporterleden, inklusive ledande befattningar i supporterorganisationer, kampanjer, samarbetsprojekt med AIK, osv. 

Projektarbeten

Alla deltagare delas in i mindre grupper som får i uppgift att lösa ett AIK-relaterat problem som är av stor betydelse för klubben och/eller AIK:s publik/medlemmar/supportrar. När en lösningen tagits fram jobbar man tillsammans med sina handledare för att implementera.

Vad förväntas av deltagaren?

Man förväntas delta på alla träffar om inte starka skäl föreligger (schema kommer i god tid innan så att man kan planera), delta aktivt i diskussioner, anteckna vid föreläsningar, och göra sitt absolut bästa i de projektarbeten som genomförs.

Vem kan ansöka?

Aktiva AIK:are mellan 18 och 26 år, oberoende av bakgrund eller sysselsättning.

Förra året ansökte en blandning av organiserade och oorganiserade supportrar, varav en del var studenter och andra jobbade. AIK-engagemanget var den enda gemensamma nämnaren.

Skicka in din ansökan

Skriv max ett A4 som beskriver ditt AIK-engagemang, andra erfarenheter av studier/jobb, varför du vill gå programmet och vad du vill uträtta för AIK i framtiden. Ansökan mejlas till info@supporterakademin.se och deadline är 23 september. Skriv ”Supporterakademin” i ämnesraden. Tipsa gärna AIK:are du känner om att de kan ansöka till programmet.

Andra frågor?

Om du har frågor kring Supporterakademin kan även de mejlas in till info@supporterakademin.se.

Citat från tidigare deltagare

”Supportakademin fick en att på riktigt förstå hur AIK fungerar och hur man går tillväga om man vill ändra på något med excellenta föreläsare och lärare som hjälp. När man sedan arbetade med grupparbetena mot slutet så var dessa kunskaper till stor nytta vilket märktes av då man kände att man kunde hjälpa klubben på riktigt.”

Marcus Malmfors

”Akademin har gett mig många verktyg och mycket självförtroende för att kunna bidra mer aktivt till en gynnsammare framtid för AIK!
Utöver det jag lärde mig var det väldigt roligt att träffa och lära känna andra engagerade supportrar!”

Björn Wilhelmsson,

”Supporterakademin var riktigt bra, givande och matnyttig. Stort plus för chansen att få jobba i projektarbete med någonting som verkligen kommer AIK till gagn. Ett bra sätt att ta tillvara på det driv och engagemang som finns hos många supportrar. Och för den delen, en chans för den som är intresserad, att utveckla båda kunskap och kreativitet tack vare högkvalitativa föreläsare. Rekommenderas starkt.”

Erik Thunberg

Citat från föredragshållare

”Fotboll och supporterskap hör tätt samman, men har inte alltid präglats av en enkel relation. Kunskap och dialog skapar förståelse och respekt, och denna akademi är ett lysande exempel på en väl behövd verksamhet som skapar förutsättningar att utveckla supporterskapet till nya nivåer – och som även skapar en bättre förståelse från fotbollen gentemot supportrarna. Jag kan varmt rekommendera detta utmärkta initiativ!”

Mats Enquist, vd för Svensk Elitfotboll

”Spännande att träffa ett så engagerat gäng ungdomar. Jag är övertygad om AIK har allt att vinna på att ta vara på den kraft och det förändringsdriv som de visade upp. Vårt samtal handlade mycket om hur AIK kan göra skillnad i unga människors liv. Spännande och viktigt!”

Mikael Damberg, gruppledare (s) i riksdagen

”We were very impressed with the intelligence, enthusiasm and community spirit of the Supporters Academy members.”

Kitty Kurth, rådgivare till bl a USA:s vicepresident Joe Biden
Kevin Lampe, tidigare rådgivare till Barack Obama

Trackbacks & Pings

  • Anonym :

    […] […]

    6 år ago