Gästinlägg: Tele2 Arena – en reell möjlighet igen?

Hösten 2011 röstade AIK:s medlemmar i ett val mellan Friends Arena och dåvarande Stockholmsarenan (i dag kallat Tele2 Arena) som hemmaplan från säsongen 2013. I detta val var arenornas spelunderlag och geografiska läge två centrala och avgörande faktorer. Efter år av överväganden, arenautredningar och hypoteser kring de två monsterbyggena föll slutligen valet på Friends Arena och dess naturgräs i Solna i ett avtal som gäller till och med år 2022.

Ebenezer Ofori på Friends gräsmatta. Foto: Jesper Zerman

Ebenezer Ofori på Friends gräsmatta. Foto: Jesper Zerman

De två gångna säsongerna på Friends Arena har på många sätt varit en besvikelse. Förhoppningar på arenan har grusats och löften från arenabolaget svikits. Någon utlovad supporterpub under de första två åren blev det aldrig, akustiken visade sig vara undermålig och så även kommunikationerna till och från arenan.

Senast i besvikelser från turerna runt Friends Arena är de rykten som börjat florera gällande byte av underlag till konstgräs. Skulle dessa rykten visa sig vara sanna och dessutom realiseras kastas vi i AIK tillbaka till ruta ett igen. Då står vi plötsligt inför ett val snarlikt det vi var tvungna att göra hösten 2011. Ett byte av spelunderlag vore ett väsentligt kontraktsbrott från arenans sida och kommer berättiga AIK att häva hyreskontraktet. Risken finns alltså att vi medlemmar kommer att tvingas välja mellan de två arenorna på nytt.

Ett val mellan att bryta kontraktet med Friends Arena och i stället spela på Tele2 Arena, alternativt spela kvar på ett Friends Arena med nya spelplansförhållanden.

Förhoppningsvis håller Friends Arena sina förpliktelser och vi behöver aldrig oroa oss för detta. Om avtalet bryts är det dock viktigt att vi är beredda att välja igen. Fördelen denna gång är att vi spelat på båda arenor. Vi har haft Friends Arena som hemmaplan under två säsonger och dessutom spelat fyra matcher på Tele2 Arena. Vi kan nu utvärdera arenorna på ett annat sätt än vi kunde hösten 2011.

Alexander Westerlund

Comments are closed.